Ο πλούτος της θάλασσας
 H σύσταση του θαλασσινού
 νερού
 Θαλασσινό νερό από την
 Βρετάνη στην Γαλλία
 Η ευεργετική δράση του  θαλασσινού νερού

 


Θαλασσινό νερό από την Βρετάνη στην Γαλλία

Το θαλασσινό νερό ανανεώνεται συνεχώς λόγω των δυνατών ρευμάτων των ωκεανών καθώς και των παλιρροιών. Έτσι, η ποσότητα των μετάλλων & των ιχνοστοιχείων που περιέχονται σε αυτό, δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση, η ηφαιστειακή δραστηριότητα, η μόλυνση κ.λπ.Ανατολικά του Saint Malo στην περιοχή της Βρετάνης στη Γαλλία κατά μήκος της ακτής βρίσκεται το μικρό λιμάνι της Cancale το οποίο είναι γνωστό για την άριστη ποιότητα του θαλασσινού νερού λόγω της ανοιχτής θάλασσας και κυρίως λόγω των δυνατών παλιρροϊκών ρευμάτων.

Δύο φορές την ημέρα, τόσο η ακτή όσο και τα βράχια της, καλύπτονται από τεράστια και εντυπωσιακά παλιρροϊκά κύματα ύψους τουλάχιστον 12 μέτρων!

Το παλιρροϊκό αυτό φαινόμενο είναι από τα πιο γνωστά και εντυπωσιακά στον κόσμο και είναι υπεύθυνο:
  • για την άριστη ποιότητα του θαλασσινού νερού, ποιότητα που πιστοποιείται λόγω των συνεχών ελέγχων του νερού από τις Γαλλικές Υπηρεσίες Διαχείρισης νερού σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από τις Γαλλικές Υγειονομικές Αρχές.
  • για τη περιεκτικότητα του σε μέταλλα & ιχνοστοιχεία.