Ο πλούτος της θάλασσας
 H σύσταση του θαλασσινού
 νερού
 Θαλασσινό νερό από την
 Βρετάνη στην Γαλλία
 Η ευεργετική δράση του  θαλασσινού νερού
 

About 70% of the earth’s surface is covered by salt water oceans. This saline water comprises ~97.5% of the earth’s total water. Only 2.5% of the earth’s total water is fresh water, and most of this is currently ice.

It is no wonder therefore that the seas play a fundamental part of life on earth.